Ammatillista taustaani

-nuorisotyön tutkinto, Suomen Nuoriso-Opisto 1987

- yhteisöpedagogi (amk), Mikkelin ammattikorkeakoulu 2001

- yhteiskuntatieteiden opiskelija, Itä-Suomen yliopisto, pääaine sosiaalipedagogiikka

- työnohjaajapätevyys 1997

- kamppailulajien harrastaja, kilpailija, valmentaja ja tuomari 1977-1995

Työkokemustani

- sijaisvanhempien työnohjauksellisessa konsultaatiossa 2009 -

lastensuojelun avohuollossa

omm. lastensuojelutyö asiakasperheissä sekä

o työntekijöiden ammatillinen tukeminen käytännön työssä

erityisnuorisotyössä

o mm. syrjäytymisen ehkäisy, katuväkivalta ja Jokelan koulusurman jälkihuolto

- laste