Vihatyö

Viha on meillä kaikilla oleva neutraali perustunne, jonka palvelustehtävänä on suojella ja puolustaa. Vihan keskeisin työpari on pelko eli perustunne, jonka tehtävänä on varoittaa uhkaavasta vaarasta. Viha herää aina, kun pelko hälyyttää vaarasta. Käytännössä vihan tunne on voimaa, jonka ilmaisemisella pyrimme rauhoittamaan pelon tunnetta eli ehkäisemään uhkaavan vahingon toteutumisen. 

Viha ei siis ole myönteinen eikä kielteinen tunne, mutta sen ilmaisemisella on aina myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia. On yleinen harha, ettemme tunne vihaa tai emme ilmaise vihaa. Kyllä tunnemme ja kyllä ilmaisemme joka ainoana hetkenä, kun olemme elossa. Kysymys ei siis ole siitä, ilmaisemmeko vihaa vaan siitä. miten sitä ilmaisemme.

Vihatyö on ohjattu toiminnallinen menetelmä, jolla tutustutaan vihan tunteeseen ja rakennetaan siihen toimivampaa suhdetta. Tarkoituksena on harjaannuttaa vihan rakentavaa ja myönteistä ilmaisemista. 

Mikä tämän merkitys on?

Se, että mitä tasapainoisempi ja toimivampi suhde meillä on vihan tunteeseemme, sitä helpompi meidän on voida hyvin ja sitä helpompi meidän kanssa on olla tekemisissä. Toimiva suhde vihan tunteeseen kun vahvistaa meidän kunnioitusta itseemme ja toisiimme.