Vanhemmuusinterventio

Vanhemmuusinterventio on työmenetelmä, jolla vanhemmuuden toimivuutta vahvistetaan auttamalla ja tukemalla vanhempia/huoltajia. .Vanhemmuusinterventio tehdään yhteistyössä vanhempien / huoltajien kanssa lasta / lapsia kuunnellen:
- selvitetään, mitkä osat vanhemmuudessa toimivat ja mitkä eivät toimi
- arvioidaan muutostarve ja tehdään sen pohjalta toimintasuunnitelma
- työskennellään työnohjauksellisesti vanhemmuuden vahvistamiseksi

Vanhemmuusinterventio voidaan toteuttaa joko vanhempien/huoltajien omasta aloitteesta tai lastensuojelun toimeksiannosta. Lähtökohtana voi olla joko lapsen tai lasten oireileva käytös, tai vanhempien tekemä avunpyyntö. Tavoitteena voi olla esimerkiksi kotirauhan palauttaminen, tai huostaanoton tai lapsen uudelleen sijoittamisen ehkäiseminen.

Esimerkkejä toimimattoman vanhemmuuden syistä

Ulkoisena syynä voi olla lapsen erityistarpeiden tuoma ylimääräinen kuormitus, jolloin esimerkiksi terveydenhuollolle kuuluvia tehtäviä siirtyy virheellisesti kotiin vanhempien vastuulle. Tällöin vanhemmuusinterventiossa erotellaan ensimmäiseksi ne tehtävät jotka kuuluvat vanhemmille niistä tehtävistä, jotka kuuluvat hoitotahoille. Seuraavaksi vanhemmuusinterventiolla tuetaan vanhempia huolehtimaan vain heille kuuluvista vanhemmuuden tehtävistä ja siirtämään muut tehtävät asiaan kuuluville tahoille.

Sisäisenä syynä ovat vanhemmuudesta huolehtimisen vaikeudet joko siksi, että vanhempien keskinäinen yhteistyö ei toimi tai siksi, että vanhemmuutta ei kyetä hoitamaan esimerkiksi vanhemman tai vanhempien sairauden tai uupumuksen takia. Tällöin vanhemmuusinterventiossa selvitetään ensimmäiseksi mahdollisuudet hoitaa vanhemmuutta. Seuraavaksi vanhemmuusinterventiossa tuetaan vanhemmuuden toimivia osia ja hankitaan apua puutteellisiin tai toimimattomiin osiin.